comedycentrallive.se

Läs mer om det senaste från svenska företag

Hemmakontorets effekt kan mätas genom vagexperten.se

Det var nog många nyårslöften gällande hälsan som antingen förstärktes eller försvagades under den gångna våren. När Covid-pandemin ledde till att flera av oss blev permitterade eller började arbeta på distans så fick vi plötsligt det lättare att leva både mer hälsosamt och mer ohälsosamt.  Hemmakontorets påverkan på vår vikt För i en handvändning blev …