comedycentrallive.se

Läs mer om det senaste från svenska företag

Hemmakontorets effekt kan mätas genom vagexperten.se

Det var nog många nyårslöften gällande hälsan som antingen förstärktes eller försvagades under den gångna våren. När Covid-pandemin ledde till att flera av oss blev permitterade eller började arbeta på distans så fick vi plötsligt det lättare att leva både mer hälsosamt och mer ohälsosamt.  Hemmakontorets påverkan på vår vikt För i en handvändning blev …

Mysig konferens

En konferens öppnar ofta dörrar för nya möjligheter. Antingen ska man träffa nya ansikten eller mötas inom företaget för att skapa nya idéer. Som arrangör är det därför viktigt att man hittar en konferenslokal som känns inbjudande och skapar tillfälle för kreativa möten. En konferenslokal ska också vara enkel att ta sig till. I vissa …