Relining – en effektiv metod för att förnya avloppssystem

27 april 2023 Julia Zsiga

editorial

Relining är en modern teknik som används för att förnya avloppssystem utan att behöva gräva upp och byta ut de befintliga rören. Genom att använda relining kan man spara både tid och pengar, samtidigt som man undviker störningar och olägenheter för boende och trafik.

Vad är relining?

Relining är en metod där man applicerar en plasthölje på insidan av det befintliga avloppsröret. Plasthöljet är fyllt med en härdande epoxyharts som sedan härdar och bildar en ny rörledning inuti det befintliga röret. Detta sker utan att man behöver gräva upp marken eller göra stora ingrepp i byggnader och anläggningar.

Fördelar med relining

Relining har flera fördelar jämfört med traditionella metoder för att förnya avloppssystem. Här är några av de viktigaste:

  • Kostnadseffektivt: Relining är betydligt billigare än att byta ut rören helt och hållet, eftersom man slipper de kostsamma och tidskrävande grävarbetena.
  • Snabbt: Relining är också betydligt snabbare än traditionella metoder. Arbetet kan ofta genomföras på bara några dagar, vilket minskar störningarna för både boende och trafik.
  • Miljövänligt: Relining är en miljövänlig metod, eftersom den minskar behovet av att tillverka och transportera nya rör. Dessutom minskar utsläppen av växthusgaser, eftersom man slipper transporterna av den stora mängd material som krävs vid traditionella metoder.
  • Hållbart: Relining är en hållbar metod, eftersom de nya rören har en livslängd på upp till 50 år. Detta innebär att man slipper byta ut rören lika ofta som vid traditionella metoder.

image

När är relining lämpligt?

Relining är lämpligt i de flesta fall där det befintliga avloppssystemet är i behov av renovering eller förnyelse. Det kan vara allt från mindre skador på rören till stora läckor eller andra problem som påverkar driften av systemet. Relining är särskilt lämpligt i områden där det är svårt eller omöjligt att gräva upp marken, till exempel i innerstäder eller på platser med känslig natur.

Relining är en modern och effektiv metod för att förnya avloppssystem. Genom att använda relining kan man spara både tid och pengar, samtidigt som man undviker störningar och olägenheter för boende och trafik.

Fler nyheter