Markskötsel på entreprenad

16 november 2022 Staffan Ehrlin

editorial

Markskötsel på entreprenad

Jag gick nyligen med i styrelsen i den bostadsrättsförening jag flyttat till och ett av våra första beslut var att anlita ett företag som skulle tillhandahålla marktjänster. Vi var helt enkelt inte nöjda med så som det såg ut och jag tror att alla medlemmar var sugna på en förändring. Eftersom jag är en person som inte vet så mycket om landskapsarkitektur, finns ju en anledning varför jag bott i lägenhet i hela mitt liv, tänkte jag att det kunde vara bra att läsa på lite om just marktjänster och vad det innebär.

Med markarbete avses i allmänhet alla typer av arbeten som måste utföras för att underhålla utomhusområdena i en egendom. Det kan handla om snöröjning, lövräkning och till och med trädbeskärning. I vissa fall kan det också handla om mer specialiserade uppgifter som skogsbruk eller trädgårdsarbete. Oavsett vilken typ av fastighet du har finns det troligen någon form av markskötsel som måste göras regelbundet. Enklast kanske i för sig hade varit att asfaltera allt me, jag tror inte jag hade blivit långvarig som styrelsemedlem i föreningen då.

farmartjanst

Ska jag köpa in utrustning?

När det gäller utrustning beror det på fastighetens storlek och vilken typ av arbete som ska utföras. En liten bostadsfastighet behöver till exempel troligen bara en gräsklippare och några grundläggande trädgårdsredskap, medan en stor kommersiell lokal kan kräva en åkgräsklippare, en Bobcat-lastare och olika andra elverktyg. Oavsett vilken typ av det är viktigt att ha rätt försäkring för att täcka eventuella skador som kan uppstå. Och framför allt tänker jag att du ska planera för att inte göra allt själv. Ta en en entreprenör som fixar rubbet. Vi vände oss till Farmtjänst i Ullared, http://ullared.farmartjanst.se/,och har varit nöjda.

Så där har du det, en kort introduktion till markskötsel. Det är inte så lätt som det ser ut, men med rätt team på plats kan det vara en mycket givande erfarenhet.

Fler nyheter