comedycentrallive.se

Läs mer om det senaste från svenska företag

Spara tid och resurser med smidig dokumenthantering

Som företagare är det inte möjligt att komma undan dokumenthantering. Oavsett vilken kärnverksamhet företaget ägnar sig åt så krävs det att dokument hanteras tvärs över olika enheter, funktioner och processer. Med rätt system för dokumenthantering blir processen betydligt smidigare och det frigör tid som istället kan läggas på saker som för företaget framåt. De allra flesta …

Advokat i Helsingborg

Att hamna i tvister och konflikter är aldrig roligt. Ofta ställer de till problem, skapar irritation och tar fokus från viktigare saker i livet. Genom att i ett tidigt skede i förebyggande syfte ta hjälp av en advokat, kan man många gånger undvika konflikter. Ett exempel är denna advokat i Helsingborg, som arbetar förebyggande inom …

CBD olja kan påverka kroppen positivt utan att ge några otrevliga biverkningar

CBD olja är en produkt som utvinns ur cannabisplantan men som, till skillnad från de andra produkterna som utvinns ur samma växt, inte ger några ruseffekter vid användning. Istället innehåller CBD olja endast välgörande ämnen från plantan och kan lindra både ångest och smärta. CBD har antiinflammatoriska egenskaper och kan därmed ha positiva effekter på …

God ventilation är ett framgångsrecept för företag i Södertälje

Något av det viktigaste på en arbetsplats är att ha välmående personal. Det är personalen som hjälper företaget framåt och producerar vad det än är verksamheten säljer. Att erbjuda en bra arbetsmiljö både genom god stämning och bra lokaler är grunden till effektiv, nöjd och produktiv personal som vill och orkar arbeta för företagets framtid.  …