Körplåt skyddar både mark och trafik

29 mars 2022 william eriksson

editorial

Den gamla grusvägen med sin stenbro anlades på 1700-talet och trafikerades sparsamt. De enda som använde vägen var gårdarna som låg en bit upp i skogen, och de som körde använde häst och vagn. Vägen utsattes inte för någon tyngre belastning, de flesta gick eller red.

Tiderna förändrades men gårdarna låg kvar. De första bilarna kom, traktorer och tyngre lastbilar började använda vägen. Timmer från skogarna skulle ut och vägen utsattes successivt för tyngre transporter och mer trafik. Stenbron över ån höll ståndaktigt emot. Den gamla vägen klarade det nya livet och nöjde sig med att grusas upp ett par gånger varje år. 

Så en dag gled en av stenarna i bron på sned. Kanske var det den sista tunga timmerbilen eller så var det de häftiga regnen som gjorde att balansen rubbades. Bron behövde repareras men under arbetets gång kunde man lägga dit en Körplåt för att släppa fram trafik.

 

Körplåt

 

Körplåt gör att det går att komma fram trots att delar av vägen grävts upp

Hade man inte kunnat lägga en körplåt över vägen hade det blivit svårt för dem som bodde kvar uppe i gårdarna. Bron användes dagligen av både yrkestrafik och boende. Att laga bron skulle ta ett par veckor och därför beställde man körplåt från ett företag som arbetar med olika stålprodukter. Eftersom det var vägföreningen som själva utförde reparationen av bron valde man att hyra körplåt under den tid som arbetet pågick.

När du behöver en tillfällig förstärkning eller överfart vid ett vägarbete är en körplåt en enkel och säker lösning. Sådana går att hyra eller köpa genom företag som arbetar med stålprodukter.

De är tunga och stabila men går ändå lätt att flytta när man behöver skapa plats och komma åt. De finns i olika storlekar och tjocklek och de är tillverkade av material från CE-märkta leverantörer. 

Fler nyheter