Datanät: Hur de fungerar och varför de är viktiga

15 augusti 2022 Helen Johansson

editorial

En övergripande sammankoppling

När de flesta människor tänker på egendom är det första man tänker på fastigheter – hus, lägenheter och kontorsbyggnader. Men egendom hänvisar inte bara till fysiskt utrymme. I den juridiska världen omfattar egendom även immateriella tillgångar som patent, upphovsrätt och varumärken. Och i teknikvärlden är datanät en av de viktigaste typerna av egendom datanät. I den här artikeln kommer vi att diskutera vad datanätverk är och hur de fungerar. Vi kommer också att förklara varför de är så viktiga för både företag och konsumenter.

Datornätverk består av en rad sammankopplade datorer. Varje dator i nätverket kallas för en nod. Noderna kan anslutas till varandra på olika sätt, bland annat genom kablar, trådlösa anslutningar och satelliter. Den vanligaste typen av datornätverk är det lokala nätverket (LAN). Ett LAN är vanligtvis begränsat till en enda geografisk plats, t.ex. ett hem, ett kontor eller en skola.

Noderna i ett nätverk är anslutna till varandra genom en kombination av hårdvara och programvara. Hårdvaran består av nätverkets fysiska komponenter, t.ex. kablar, routrar och växlar. Programvaran består av de protokoll som styr hur noderna kommunicerar med varandra.

datanät

En möjlighet att kommunicera

De två vanligaste typerna av datornätverk är Internet och World Wide Web. Internet är ett globalt nätverk av datorer som använder TCP/IP-protokollet för att kommunicera med varandra. World Wide Web är ett system av sammankopplade dokument som kan nås med hjälp av en webbläsare.

Datanät är viktiga eftersom de gör det möjligt för företag att kommunicera med varandra och dela data. De gör det också möjligt för företag att ansluta sig till Internet, vilket ger dem tillgång till en mängd information och resurser. För konsumenter ger datornätverken tillgång till e-post, World Wide Web och en rad olika onlinetjänster.

Fastighetsnät är system som kopplar samman egendom (både materiell och immateriell) i syfte att dela eller använda information som rör den egendomen. För att fastighetsnätverken ska fungera måste fastigheten kunna anslutas till nätverket på något sätt – vanligtvis genom en identifierare (som en streckkod) eller ett chip som är inbäddat i själva fastigheten. Den vanligaste typen av fastighetsnätverk är sakernas internet (IoT), som kopplar samman fysiska objekt till Internet så att de kan dela data.

Så där har du det! Hoppas du fann detta informativt och tack för att du läste!

Fler nyheter