comedycentrallive.se

Läs mer om det senaste från svenska företag

Brunnsborrning kräver kompetens

Brunnsborrning kräver kompetens

Det är inte vem som helst som kan eller får bygga en brunn. Det krävs en rejäl dos kompetens för att göra det rätt. Bland annat måste man se till att det inte kan komma in några föroreningar från ytvattnet, som skulle kunna föra med sig t.ex. mikroorganismer eller rester av gödsel ner i brunnen. Det vore förödande för vattenkvaliteten och kan förorsaka sjukdomar. Som markägare tar du helt enkelt kontakt med ett företag med rutin och erfarenhet och som är specialister på att borra brunnar. Bor du i mitten av Sverige kan du exempelvis kontakta ett företag som också är duktiga på bergvärme i örebro

 

Fastigheten förbättras

När arbetet är klart får du ett borrbevis. Det höjer värdet på din fastighet och är ett tecken på att du sköter dina åtaganden väl som markägare. För när brunnen borras måste minst en certifierad brunnsborrare finnas på plats, och det säkerställer kvaliteten på arbetet. Man kan säga att man börjar med en vattenanalys, följt av kostnadsgaranti, en perfekt byggd brunn och slutar med ett certifikat. Sedan kan du visa upp borrbeviset, speciellt om myndigheterna eller grannarna skulle ha frågor om brunnen, och även om du skulle vilja sälja marken. Allt är dokumenterat och en solid garanti för ett väl utfört arbete. 

 

 

Adaptrar i stället för brunnshus

Med moderna adapterlösningar slipper man bygga brunnshus. Det går till så att man placerar slangar och adaptrar på ett frostfritt djup, och då blir brunnen frostfri. Det kan vara skönt att det finns så enkla metoder numera, med förfinad teknik, jämfört med tidigare varianter på brunnar. Brunnsexperterna fortbildar sig ofta, så du kan vara säker på att de använder sig av moderna och lagenliga tillvägagångssätt. Det är bra om du väljer ett etablerat företag, så att du kan få en varaktig relation framöver, om du vill ha fler arbeten utförda.